Selecteer een pagina

privacy

Sinds 25 mei moeten alle ondernemers zich houden aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), en dat geldt dus ook voor LadyLemon!
Of lees te tekst hieronder.
 

 

 

 

 

 

1. Verwerking persoonsgegevens

De verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Voor de website en de werking van de website (www.ladylemon.nl) wordt gebruik gemaakt van een aantal diensten en plug-ins. Hieronder volgt uitleg over het gebruik van deze diensten en plug-ins.

2. Cookies

Voor een zo goed mogelijke werking van de website worden cookies gebruikt. In deze verklaring wordt eerst uitgelegd wat cookies zijn. Daarna zal worden ingaan op welke cookies gebruikt worden en waarom.

Wat zijn cookies

Een cookie is een bestand dat door een website (in dit geval www.ladylemon.nl) wordt meegestuurd en door de browser op de harde schijf van je computer wordt geplaatst. Er staat dan een cookie op de harde schijf. Wanneer jij de volgende keer weer de website bezoekt kan de opgeslagen informatie, dat staat in de cookie, worden teruggestuurd naar deze website.

Google Analytics

Onze website plaatst cookies van Google. De informatie die Google krijgt uit de cookie wordt geanalyseerd. Deze informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Google zal de verkregen informatie enkel met derden delen wanneer zij hiertoe wettelijk verplicht worden of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Google heeft van ons geen toestemming gekregen om informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Google is een Amerikaans bedrijf en slaat de door haar verzamelde informatie op in Amerikaanse servers. Voor meer informatie over het beleid van Google Analytics, zie de website van Google.

Social Media buttons

De verschillende social mediakanalen gebruiken code, waarmee ze via de site cookies plaatsen. Deze social mediakanalen verzamelen informatie die ze door middel van de cookies kunnen verkrijgen. Lees de privacyverklaring van de door LadyLemon gebruikte social mediakanalen om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen.

Nieuwsbrief

Wanneer jij je hebt ingeschreven voor een nieuwsbrief bij LadyLemon willen we je laten weten dat ook hiervoor cookies worden gebruikt. Meer informatie over de cookies van Laposta kun je vinden in hun privacy policy.

Uitschakelen en verwijderen

Je kunt cookies uitschakelen of verwijderen. Hiervoor moet je zijn bij de instellingen van je browser. Kom je er niet uit? Gebruik dat de help-functie van de browser.

3. Google Analytics
Graag willen wij inzicht in het gebruik van de website om deze te kunnen optimaliseren voor gebruik. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van Google Analytics. Deze dienst analyseert de gegevens van websitebezoekers. Een IP-adres is niet zichtbaar en valt daarmee ook niet te herleiden naar een persoon voor ons. Google Analytics hanteert daarnaast zelf een beleid wat online vindbaar is.
4. Social Media Kanalen
LadyLemon maakt gebruik van verschillende social mediakanalen, namelijk: Facebook, Twitter en Instagram. Om het voor de klant zo gemakkelijk mogelijk te maken, maakt LadyLemon gebruik van buttons, linken en/of contactformulieren. Ook deze social mediakanalen verzamelen informatie. Om duidelijk te krijgen wat er met de gegevens gebeurt, kan de privacyverklaring van de social mediakanalen uitsluitsel bieden.
5. Privacy algemeen
LadyLemon verzamelt en verwerkt geen persoonlijke gegevens. Persoonlijke gegevens worden alleen opgeslagen wanneer deze door de klant zelf, bewust, aan haar zijn verstrekt.
6. Verzamelde informatie
We slaan voor verschillende redenen informatie op. Hieronder kun je lezen welke informatie we van jou bewaren en waarvoor.

Contactformulier

Via het contactformulier kun je vragen aan ons stellen. We vragen jou je naam en e-mailadres in te vullen, en natuurlijk je vraag. Op deze manier weten we van wie de vraag afkomstig is en kunnen we je vraag beantwoorden via de mail. Wanneer jij je telefoonnummer noemt kan het zijn dat we je terugbellen. Op dat moment slaan we ook je telefoonnummer op.

Wij vinden het leuk om jou een kerstkaart te kunnen sturen rondom de feestdagen. Daarvoor hebben we je postadres nodig. Hiervoor vragen we uiteraard jouw toestemming. Wil je geen kerstkaart meer ontvangen? Laat het ons weten.

Inloggegevens

Wanneer jij door LadyLemon een website laat ontwerpen moet zij inloggegevens hebben om de website te kunnen ontwerpen. Deze inloggegevens worden bewaart zolang dit nodig is voor het ontwerpen. Wanneer het ontwerp is goedgekeurd verwijdert LadyLemon de inloggegevens. Wanneer wij een onderhoudscontract sluiten met elkaar zullen de inloggegevens bewaart worden zolang dit onderhoudscontract loopt.

Boekhouding

Om te kunnen voldoen aan de wettelijke administratieve verplichting vanuit de belastingdienst maakt LadyLemon gebruik van een boekhoudprogramma. Hierin worden facturen opgeslagen waarop jouw gegevens te zien zijn. Ook maakt zij gebruik van een betalingsdienst om online betaling voor jou zo gemakkelijk mogelijk te maken. Ook zij zien daardoor jouw betaling en gegevens.

7. Doel van verzamelde informatie
De opgeslagen gegevens worden gebruikt voor:

 • Het afhandelen van betaling.
 • Je te informeren over wijzigingen in onze dienstverlening of producten.
 • Het kunnen toezenden van documentatie.
 • Het beantwoorden van vragen.
 • Jou kunnen voorzien van een nieuwsbrief wanneer jij je hiervoor hebt ingeschreven.
 • Het evalueren van de dienstverlening met jou.
 • Het verzenden van een kerstkaart wanneer jij hebt aangegeven dat jij dit wilt ontvangen.
 • Het analyseren van jouw gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeur.
8. Grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens
Om jouw gegevens te mogen bewaren en gebruiken moet LadyLemon een grondslag hebben. Je kunt dit zien als een voorwaarde die nodig is om gegevens te mogen verwerken. De grondslag(en) voor ons zijn:

 • De gegevens zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die met jou is aangegaan.
 • De gegevens zijn noodzakelijk voor het nakomen van de wettelijke verplichtingen vanuit de belastingwet.
 • Sommige gegevens bewaren wij alleen wanneer jij daar toestemming voor hebt gegeven. Dit is voor het bewaren van het e-mailadres voor het verzenden van de nieuwsbrief en postadres voor het verzenden van de kerstkaart.

Zonder de gegevens die hiervoor genoemd zijn kanLadyLemon haar werk niet doen. Op het moment dat jij jouw persoonlijke gegevens niet wil verstrekken kunnen we je niet verder helpen. Er zal dan ook geen overeenkomst tot stand komen, wat betekent dat LadyLemon jou haar dienstverlening niet kan aanbieden. Jij bent niet verplicht om je in te schrijven voor de nieuwsbrief of voor het doorgeven van je postadres voor het verzenden van de kerstkaart.

9. Delen met anderen
LadyLemon verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken/afgeven indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke plicht. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in haar opdracht, sluit LadyLemon een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens, zoals zij dat zelf doet. LadyLemon blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
10. Hoe lang we gegevens bewaren
LadyLemon bewaart je gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te behalen waarvoor zij jouw gegevens heeft verzameld. De bewaringstermijn(en) zijn:

 • De factuurgegevens worden, na afronding van de opdracht, 7 jaar bewaard nadat de factuur is voldaan om te voldoen aan de administratieve verplichtingen vanuit de wet- en regelgeving.
 • Alle andere gegevens, de gegevens die niet nodig zijn voor om te voldoen aan de administratieve verplichting, worden verwijderd 6 maanden nadat onze overeenkomst eindigt om eventuele nazorg te kunnen verlenen.
 • Wanneer jij je uitschrijft voor de nieuwsbrief worden je gegevens na 3 maanden verwijderd.
11. De rechten van jou
Je hebt het recht om de opgeslagen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te laten verwijderen, te laten transporteren naar een ander bedrijf die jouw gegevens nodig heeft, te minimaliseren tot alleen de gegevens die nodig zijn en je hebt het recht om bezwaar te maken tegen het opslaan van de gegevens. LadyLemon heeft echter geen invloed op het gebruik van gegevens door social mediakanalen. Wanneer jij gebruikt wilt maken van de één van de rechten die hiervoor genoemd zijn of een vraag hebt, neem dan contact op via privacy@ladylemon.nl.
12. Beveiliging van gegevens
LadyLemon neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via privacy@ladylemon.nl.
13. klacht

Heb je een klacht over de verwerking van je persoonsgegevens? je kunt hierover een klacht indienen bij de toezichthouder van de Autoriteit Persoonsgegevens.

× Een vraag? Stuur een Whatsappje!